อีสเทิร์นสยามคลินิกเวชกรรม 5 สาขาอมตะซิตี้ - โรจนะปลวกแดง (ปูมปาม)

อีสเทิร์นสยามคลินิกเวชกรรม เปิดทำการสาขาที่ 5 ปูมปาม อมตะซิตี้ - โรจนะปลวกแดง พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 - ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการได้ตามปกติในทุกสาขา - เปิดทำการทุกวัน วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 20.00 น. สาขามาบข่า-นิคมซีพี โทร 038-016997 สาขาบ้านค่าย-หนองละลอก 038-026083 สาขาห้วยโป่ง 038-685259 สาขาซอย 6 WHA นิคมพัฒนา 033-013919 สาขาอมตะซิตี้-โรจนะปลวกแดง สี่แยกปูมปาม 038-029010