ข่าวสารและกิจกรรมกิจกรรม

บริษัทศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ตะวันออกฝ่ายการพยาบาลเข้าร่วมประชุมการจัดเตรียมซ้อมแผนป้อม

ฝ่ายการพยาบาลได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมการจัดเตรียมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย,บริษัทแอลแอลไอที

อ่านเพิ่มเติม

Walkthrough Survey บริษัทอีลาสโตมิกซ์ดูปัจจัยเสี่ยงภายในพื้นที่การผลิตและทำงานของพนักงาน

วันนี้แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ คุณหมอณัฐวรรธน์ ,พยาบาล,ผู้จัดการทั่วไป Walkthrough Survey บริษัทอีลาสโตมิกซ์ดูปัจจัยเสี่ยงภายในพื้นที่การผลิต

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ลด ละ เลิกบุหรี่ บริษัทอีลาสโตมิกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ในเครือกลุ่มลูกค้าคู่สัญญา บริษัทศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ลด ละ เลิกบุหรี่ กับทางบริษัทอีลาสโตมิกซ์ (ประเทศไทย)

อ่านเพิ่มเติม

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

อ่านเพิ่มเติม

อีสเทิร์นสยามคลินิกเวชกรรม 5 สาขาอมตะซิตี้ - โรจนะปลวกแดง (ปูมปาม)

อีสเทิร์นสยามคลินิกเวชกรรม เปิดทำการสาขาที่ 5

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจ ATK พร้อมใบรับรองแพทย์ ราคา 150 บาท เริ่ม 1 ตุลาคม 2565

ตรวจ ATK พร้อมใบรับรองแพทย์ ราคา 150 บาท เริ่ม 1 ตุลาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ FA&CPR&AED

บริษัทศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ ตะวันออก บริการจัดแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ วันคล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฆ

อ่านเพิ่มเติม