คลินิกและศูนย์แพทย์เฉพาะทาง

คลินิกและศูนย์แพทย์เฉพาะทาง

บจก.ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ฯ ดำเนินงานด้านดูแลสุขภาพสำหรับวัยทำงาน และสถานประกอบการ มากกว่า 100 แห่ง ยาวนานมากกว่า 10 ปี