Walkthrough Survey บริษัทอีลาสโตมิกซ์ดูปัจจัยเสี่ยงภายในพื้นที่การผลิตและทำงานของพนักงาน

วันนี้แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ คุณหมอณัฐวรรธน์ ,พยาบาล,ผู้จัดการทั่วไป Walkthrough Survey บริษัทอีลาสโตมิกซ์ดูปัจจัยเสี่ยงภายในพื้นที่การผลิตและทำงานของพนักงาน เพื่อประเมินสรุปรายงานความเสี่ยงและการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ในการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นี้ครับ