คลินิกเวชกรรม


อีสเทิร์นสยามคลินิกเวชกรรม สาขานิคมซีพี มาบข่า

เลขที่ 321/1 ม.8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-016997

อีสเทิร์นสยามคลินิกเวชกรรม สาขาห้วยโป่ง

เลขที่ 197/57 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง โทร 038-685259 (อยู่ติดกับตลาดมั่งคั่ง)

อีสเทิร์นสยามคลินิกเวชกรรม สาขา WHA 36 นิคม ซ.6

เลขที่ 6/9 ม.3 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โทร 033-013919

อีสเทิร์นสยามคลินิกเวชกรรม สาขาอมตะซิตี้-โรจนะปลวกแดง (สี่แยกปูมปาม)

เลขที่ 501 ม.5 ต.มาบบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทร 038-029010