ตรวจสุขภาพทำงานบนที่สูง

  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
  • ตรวจน้ำตาลในเลือด FBS
  • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด
  • ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
  • ตรวจตาบอดสี
  • X-RAY

ราคา 650 บาท
ติดต่อสอบถาม 062-1179853