บริการเช่าเครื่องมือ

ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ตะวันออก มีบริการให้เช่าเครื่องมืออาชีวอนามัยพร้อมเจ้าหน้าที่ -เครื่องตรวจสายตาสั้น-ยาว-เอียง 👁️
-เครื่องตรวจการได้ยิน+ตู้ 👂
-เครื่องตรวจสายตาอาชีวอนามัย 🔴🟢🟡
-เครื่องตรวจกล้ามเนื้อมือ 🖐
-เครื่องตรวจกล้ามเนื้อแขน-ขา-หลัง💪🦵🏃‍♂️
-เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า ⚡️❤️
-รถX-ray เคลื่อนที่ 🫁🩻
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 📞062-1179853