บริการทีมพยาบาลประจำสถานประกอบการ

บริการจัดระบบห้องพยาบาลในสถานประกอบการโดยมีทีมแพทย์ , พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพ ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ ตะวันออก จำกัด ให้บริการแบบครบวงจร สำหรับสถานประกอบการ
1.ให้บริการแพทย์อาชีวอนามัย
2.ให้บริการพยาบาล ประจำห้างร้าน สถานประกอบการ โรงงาน
3.ให้บริการจำหน่าย ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำห้องพยาบาล องค์กรภาครัฐ และเอกชน
4.ให้บริการบริการเช่ารถฉุกเฉิน แบบครบวงจรพร้อมพยาบาลดูแลตลอดการเดินทาง
5.ให้บริการทีม Training (FA/CPR/AED)
6.อบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยนักจิตวิทยา