บริการเช่าเครื่องมือ

บริการเช่าเครื่องมือทางการแพทย์ - รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ - เครื่องตรวจสายตาสั้น-ยาว สายตาอาชีวอนามัย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ - ตู้ตรวจการได้ยิน ติดตั้งนอกสถานที่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 038-016997 / 092-6525951