คลินิคและศูนย์แพทย์เฉพาะทางคลินิคและศูนย์แพทย์เฉพาะทางแพ็คเกจและโปรโมชัน

บริการทีมพยาบาลประจำสถานประกอบการ

บริการจัดระบบห้องพยาบาลในสถานประกอบการโดยมีทีมแพทย์ , พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพ ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ ตะวันออก จำกัด

อ่านเพิ่มเติม

บริการเช่าเครื่องมือ

7 กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคาเข็มละ 490 บาท เด็กอายุ 6 เดือน 2 ปี ,ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ,ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้,ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ

อ่านเพิ่มเติม

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

รายการตรวจ ราคา 650 บาท

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพทำงานบนที่สูง

ตรวจสุขภาพทำงานบนที่สูง

อ่านเพิ่มเติม

บริการเช่าเครื่องมือ

บริการเช่าเครื่องมือทางการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ตะวันออก

ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ตะวันออก

อ่านเพิ่มเติม

งานทีมแพย์พยาบาล

ประจำสถานประกอบการ

อ่านเพิ่มเติม

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

🏥ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ ตะวันออก🏥 💉🦠ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากเชื้อไวรัส 🦠 ที่มีแนวโน้มทำให้เกิดการระบาดในช่งหน้าฝน โดยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จะไปกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม

CPR

ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ มีการจัดอบรมฟื้นฟูความรู้ให้พนักงาน อยู่เสมอ วันนี้จัดอบรม ในหัวข้อ cpr

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจอัลตราซาวด์ทารกในครรภ์ และให้ความรู้มารดาที่กำลังตั้งครรภ์ โดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม csr แข่งปันให้น้อง

วันนี้ ทีมผู้บริหาร ผู้จัดการคลินิก บริษัทศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ตะวันออก จำกัด ได้ร่วมทำกิจกรรม ,CSR.มอบเครื่องทำน้ำเย็น พร้อมทุนการศึกษา เเละค่าบำรุงสถานศึกษา ให้กับ โรงเรียนเเม่คะเมย อำเภอเเก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

Safety day

วันนี้ทางบริษัทศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ตะวันออก จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดบูธการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ในงาน Safety day วันแห่งความปลอดภัยของบริษัทNS-SUS

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตร การใช้เครื่องมือ อาชีวอนามัย

วันนี้ทางศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ ได้มีการจัดอบรม หลักสูตร “การใช้เครื่องมือ อาชีวอนามัย” และการแปลผล ให้แก่ ทีมผู้บริหาร และ ผจก.คลินิกทุกสาขา ให้ความรู้โดย อาจารย์ นพ. ทรงภพ บุญจันทร์ แพทย์ประจำศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ เพื่อพัฒนา ความรู้ ความสามารถ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และมีมาตรฐานต่อไปค่ะ ทางทีม ผู้บริหาร และผู้จัดการคลินิกทุกสาขา ขอขอบคุณ อาจารย์ นพ.ทรงภพ บุญจันทร์ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรม “ หลักสูตร การใช้เครื่องมืออาชีวอนามัย และการแปลผล“เป็นอย่างสูงค่ะ 🙏🏻 🙏🏻

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง จากการประกอบอาชีพ

วันที่ 16/6/2567 บริษัทศูนย์อาชีวเวชศาตร์ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล เเม่น้ำคู้ ได้มีการจัดออกหน่วยตรวจสุขภาพตาม “โครงการตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ ประจำปี 2567 “รวมทั้งผลกระทบจากสิ่งมีพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายโดยที่เราไม่ทันรู้ตัว และได้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพที่มีความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันตนเองไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม

เช่ารถ Ambulance

ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ตะวันออก มีบริการให้เช่ารถ Ambulance พร้อม อุปกรณ์ช่วยชีวิตภายในรถ -รายเดือน -รายวัน ในราคาพิเศษ ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม 📞062-1179853 Line: PISITOOO

อ่านเพิ่มเติม

บริษัทศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ตะวันออกฝ่ายการพยาบาลเข้าร่วมประชุมการจัดเตรียมซ้อมแผนป้อม

ฝ่ายการพยาบาลได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมการจัดเตรียมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย,บริษัทแอลแอลไอที

อ่านเพิ่มเติม