คลินิคและศูนย์แพทย์เฉพาะทางคลินิคและศูนย์แพทย์เฉพาะทางแพ็คเกจและโปรโมชัน

บริการทีมพยาบาลประจำสถานประกอบการ

บริการจัดระบบห้องพยาบาลในสถานประกอบการโดยมีทีมแพทย์ , พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพ ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ ตะวันออก จำกัด

อ่านเพิ่มเติม

บริการเช่าเครื่องมือ

7 กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคาเข็มละ 490 บาท เด็กอายุ 6 เดือน 2 ปี ,ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ,ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้,ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ

อ่านเพิ่มเติม

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

รายการตรวจ ราคา 650 บาท

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพทำงานบนที่สูง

ตรวจสุขภาพทำงานบนที่สูง

อ่านเพิ่มเติม

บริการเช่าเครื่องมือ

บริการเช่าเครื่องมือทางการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ตะวันออก

ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ตะวันออก

อ่านเพิ่มเติม

งานทีมแพย์พยาบาล

ประจำสถานประกอบการ

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัทศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ตะวันออกฝ่ายการพยาบาลเข้าร่วมประชุมการจัดเตรียมซ้อมแผนป้อม

ฝ่ายการพยาบาลได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมการจัดเตรียมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย,บริษัทแอลแอลไอที

อ่านเพิ่มเติม

Walkthrough Survey บริษัทอีลาสโตมิกซ์ดูปัจจัยเสี่ยงภายในพื้นที่การผลิตและทำงานของพนักงาน

วันนี้แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ คุณหมอณัฐวรรธน์ ,พยาบาล,ผู้จัดการทั่วไป Walkthrough Survey บริษัทอีลาสโตมิกซ์ดูปัจจัยเสี่ยงภายในพื้นที่การผลิต

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ลด ละ เลิกบุหรี่ บริษัทอีลาสโตมิกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ในเครือกลุ่มลูกค้าคู่สัญญา บริษัทศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ลด ละ เลิกบุหรี่ กับทางบริษัทอีลาสโตมิกซ์ (ประเทศไทย)

อ่านเพิ่มเติม

อีสเทิร์นสยามคลินิกเวชกรรม 5 สาขาอมตะซิตี้ - โรจนะปลวกแดง (ปูมปาม)

อีสเทิร์นสยามคลินิกเวชกรรม เปิดทำการสาขาที่ 5

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจ ATK พร้อมใบรับรองแพทย์ ราคา 150 บาท เริ่ม 1 ตุลาคม 2565

ตรวจ ATK พร้อมใบรับรองแพทย์ ราคา 150 บาท เริ่ม 1 ตุลาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ FA&CPR&AED

บริษัทศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ ตะวันออก บริการจัดแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

ใบรับรองแพทย์5 โรคทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม